Populaarne külastusaeg, tulles soovitame varuda veidi aega.

Poed 10-21, P 10-19

Rimi 8–22

Majaplaan Otsi

Ülemiste keskuse mobiilirakenduse kasutustingimused

1. ÜLDIST

Ülemiste keskus (edaspidi „meie“ või „me“) haldab Teie isikuandmeid seoses mobiilirakenduses olevate funktsioonide („teenuse“) pakkumisega. Me peame isikuandmete kaitset väga tähtsaks ning siinkohal tähendavad isikuandmed kogu teavet, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Käesolevate kasutustingimuste (edaspidi „kasutustingimused“) eesmärk on anda Teile teada, kuidas me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, mille tT esitate või avaldate meid külastades või meie teenuseid kasutades.

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt. Kasutades meie teenuseid ja esitades meile oma isikuandmed, Te kinnitate, et Teid on teavitatud Teie isikuandmete kasutamisest vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Kui Te ei soovi, et me Teie isikuandmeid vastavalt käesolevatele kasutustingimustele kasutame, siis palun ärge avaldage meile oma isikuandmeid. Palume tähele panna, et sellisel juhul ei pruugi te saada juurdepääsu ja/või kasutada teenuse teatud funktsioone.

2. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME

Me kogume Teie isikuandmeid erineval viisil.

2.1 Registreerimisteave, mille Te meile esitate.  Meie teenuse mõne fuktsiooni kasutamiseks on vajalik konto registreerimine. Kui otsustate luua konto ja täidate registreerimisvormi, palutakse Teil esitada oma eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress.

2.2 Registreerimisteave, mille Te lubate sotsiaalvõrgustikel meile saata. Kui soovite luua konto ja kasutate selleks oma sotsiaalvõrgustiku kontot (nt Facebook või Google) ning olete selleks juba oma nõusoleku andnud, saadab teie sotsiaalmeedia meile teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, profiilipilt, e-posti aadress, sugu, sünniaeg, haridus, kool, tiitel), info teie aadressi kohta (riik, linn, tänav, sihtnumber, telefoninumber), teie „meeldimised“ (veebilehed, lemmikfilmid, lemmikmuusika, lemmik televisioonisaated) ja sõprade nimekirja.

2.3 Isikuandmed, mida me kogume siis, kui kasutate meie teenuseid.

i) Kui Te kasutate meie preemiaprogrammi, siis me kogume ja töötleme:

  • teavet Teie külastuste sageduse kohta, külastuste teekonna ja asukoha kohta kaubanduskeskuses eeldusel, et meil on selleks teie nõusolek. Sellise kasutuse kohta võite lugeda lisaks alajaotusest „Positsioneerimine“ allpool;

ii) Kui Te kasutate meie mobiilirakendusi või veebilehti isikustatud kasutajana, siis me kogume ja töötleme:

  • teavet Teie külastuste sageduse kohta, külastuste teekonna ja asukoha kohta kaubanduskeskuses eeldusel, et meil on selleks Teie nõusolek. Sellise kasutuse kohta võite lugeda lisaks alajaotusest „Positsioneerimine“ allpool;
  • tehnoloogilisi andmeid.

iii) Kui Te külastate meie veebilehte, võime me kasutada küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat, et koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate.

3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame teie kohta kogutud isikuandmeid selleks, et:

i) hallata ja osutada teenuseid, mida me Teile pakume;

ii) analüüsida, kuidas Te teenuseid kasutate eesmärgiga saada paremini aru Teie ootustest ja vajadustest ning töötada välja uusi funktsioone ja teenuseid;

iii) pakkuda Teile suunatud teavet ja reklaami. Me kasutame Teie isikuandmeid reklaammaterjalide saatmiseks ainult juhul, kui meile on antud Teie nõusolek. Kui registreerute mõnda meie teenusesse, mis kogub isikuandmeid, on Teil võimalus nõustuda oma isikuandmete kasutamisega meie poolt reklaammaterjalide saatmiseks Teile;

iv) mõõta, testida ja jälgida meie teenuste statistikat ja tõhusust;

v) kindlustada teenuste tehnoloogiline toimimine ja kaitsta Teie isikuandmeid kaotsimineku, kahjude või volitamata juurdepääsu eest.

4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME JA LEVITAME

Me jagame meie poolt teenuste kaudu kogutavaid isikuandmeid järgmiselt:

i) Jagamine kolmanda osapoolega

Me võime Teie isikuandmeid jagada:

  • välistele teenusepakkujatele, kes aitavad meil Teile teenuseid osutada ning Teie isikuandmeid meie eest töödelda. Sellistele teenusepakkujatele kehtivad alati turva- ja konfidentsiaalsusnõuded vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja kehtivatele seadustele;
  • eesmärgiga järgida seadusandlikke või järelevalvealaseid nõudeid, kohtuotsuseid, -määrusi või õigustoiminguid, kui see on vajalik kehtivatest määrustest kinni pidamiseks.
5. KUIDAS OMA SEADEID MUUTA

Oma teenuste seadete alt saate muuta oma konto seadeid, tellida meie saadetavaid teateid või neist loobuda ning seadistada oma jagamise eelistusi teenuste osas, sh asukohapõhisteid funktsioonidega teenused.

Palume tähele panna, et kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele sotsiaalvõrgustikes või nende kasutamist piirata, siis kontrollige palun oma konto seadeid sotsiaalvõrgustikus.

6. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TURVALISENA HOIAME

Teie isikupuutumatuse ja isikuandmete kaitsmine on meie prioriteet. Kui Teile kui registreeritud kasutajale antakse salasõna, tuleb see hoida salajas, piirata juurdepääs oma mobiilseadmele ja logida pärast teenuste kasutamist välja.

Me rakendame sobivaid turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku kaotsimineku, kustutamise, rikkumise, kahjustamise ja volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu eest. Kuid me palume Teil siiski meeles pidada, et ükski teabe edastamine interneti kaudu või selle salvestustehnoloogia ei saa garanteerida täielikku turvalisust.

7. KUIDAS OMA ISIKUANDMETELE JUURDE PÄÄSEDA JA NEID UUENDADA

Isikuandmete kustutamiseks saatke vastav kiri aadressile info[at]ulemiste.ee.

8. POSITSIONEERIMINE
8.1. Põhimõte

Kui Te olete andnud oma nõusoleku, võime me koguda ja töödelda Teie andmeid, mis on seotud Teie asukohaga meie kaubanduskeskuses, kui Teid on mobiilirakenduses tuvastatud, et mõõta, kui sageli Te meie kaubanduskeskust külastate ja kuidas seal liigute.

8.2 Kuidas me kasutame andmeid Teie positsioneerimiseks

Selleks, et Teie asukoht kaubanduskeskuses kindlaks teha, peate oma mobiilseadmes aktiveerima Bluetoothi. Kui Te soovite vaadata ainult majaplaani ja seda, kus kauplused asuvad, siis ei ole see vajalik. Palume tähele panna, et me ei tuvasta Teie asukohta väljaspool kaubanduskeskust ja Te ei saa jagada oma asukohta väljaspool kaubanduskeskust. Asukoha määramine on aktiveeritud ainult saatjate kaudu, mis on paigaldatud kaubanduskeskuse üldkasutatavatesse ruumidesse.

Me kogume ja töötleme andmeid Teie asukoha kohta kaubanduskeskuses eeldusel, et Te olete andnud meile asukoha määramiseks nõusoleku.

8.3 Kuidas jagatakse Teie positsioneerimise andmeid

Me võime jagada teavet Teie geograafilise asukoha kohta osas „Kuidas me Teie isikuandmeid jagame ja levitame“ ülal nimetatud saajatega.

8.4 Kuidas oma mobiiliseadmes positsioneerimise eelistusi hallata

Kui Teid esmakordselt meie mobiilirakenduses kontrollitakse, palutakse Teil nõustuda Teie mobiiliseadme asukoha määramisega meie kaubanduskeskuses.

Kui Te nõustute oma mobiilseadme asukoha määramisega, siis tehakse seda kohe ja igakordsel logimisel meie mobiilirakendusse ka järgmistel meie kaubanduskeskuse külastustel.

Te võite oma mobiilseadmes geograafilise asukoha määramise igal ajal oma mobiiliseadete kaudu välja lülitada.

9. VIITED TEISTELE VEEBILEHTEDELE

Me võime saata Teile teenuste kaudu või teenustes suheldes soovituslikke viiteid kolmandate isikute veebilehtedele või internetiallikatele. Me ei kontrolli ega võta vastutust kolmandate isikute kasutustingimuste või sisu eest. Soovitame Teil lugeda hoolikalt nende kasutustingimusi, et olla kursis, kuidas nemad Teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad.

10. KASUTUSTINGIMUSTE UUENDAMINE

Me võime käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta või uuendada. Kõik kasutustingimustesse tehtavad muudatused jõustuvad nende avaldamisel teenuste kaudu. Kui me teeme enda jaoks olulisi muudatusi, mis seadusest tulenevalt nõuavad Teie nõusolekut, siis me anname Teile sellest teenuste kaudu teada ja vajadusel palume Teie kinnitust.

Kinnitatud: 28.06.2017

Kuidas meie juurde tulla

Linnaliinibussid nr 2, 7, 15, 45, 49, 64, 65

Tramm nr 2 ja nr 4 (Lähim peatus „Majaka põik“)

Rongiga peatusesse “Ülemiste”

Väliparklas, parkimismajas ja maa-aluses parklas saab tasuta parkida viis tundi, seejärel muutub parkimine tasuliseks.

Keskuse juures asuvad turvalised Bikeep rattaparklad

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.